Mọi người đặt câu với từ đơn điệu,kiên nhẫn,cốt lõi làm nhanh mik sẽ đánh giá 5 sao nhé

Mọi người đặt câu với từ đơn điệu,kiên nhẫn,cốt lõi làm nhanh mik sẽ đánh giá 5 sao nhé

2 bình luận về “Mọi người đặt câu với từ đơn điệu,kiên nhẫn,cốt lõi làm nhanh mik sẽ đánh giá 5 sao nhé”

  1. 1. Hôm nay, tôi ăn bữa cơm đơn điệu chỉ có trứng chiên và một quả chuối.
    2. Muốn Cách mạng thành công, phải kiên nhẫn công tác.
    3. Giá trị cốt lõi của bản thân là những thứ định nghĩa con người bạn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới