“nhiều nếp nhăn” là cụm danh từ hay cụm tính từ? (Giúp em với ạ,mn tranh cãi nhìu qa)

“nhiều nếp nhăn” là cụm danh từ hay cụm tính từ? (Giúp em với ạ,mn tranh cãi nhìu qa)Viết một bình luận

Câu hỏi mới