nội dung của đoạn văn này là gì Biển luôn thay đổi theo sắc màu mây trời. Trời âm u, mây mưa, biển xám xịt, nặng nề.

nội dung của đoạn văn này là gì

Biển luôn thay đổi theo sắc màu mây trời. Trời âm u, mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển đục ngầu, giận dữ. Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lúc sôi nổi hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng

giúp mình với mình sắp đi học rùiii

2 bình luận về “nội dung của đoạn văn này là gì Biển luôn thay đổi theo sắc màu mây trời. Trời âm u, mây mưa, biển xám xịt, nặng nề.”

  1. -Nội dung đoạn trích: sự thay đổi của biển theo sắc màu mây trời và những trạng thái khác nhau của biển: tẻ nhạt, sôi nổi, hả hê, đăm chiêu, gắt gỏng

    Trả lời
  2. -Nội dung của đoạn văn này là : Những trạng thái của biển được thay đổi theo từng lúc
    -Những từ thay đổi trạng thái biển là : xám xịt , nặng nề , đục ngầu , giận dữ , buồn vui, biển lúc tẻ nhạt,  sôi nổi hả hê,  đăm chiêu, gắt gỏng

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới