Thông điệp của nhà thơ gửi gắm qua hai dòng thơ đầu tiên là gì? trời biển lộng năm châu Nơi nào đòn gánh dã

Thông điệp của nhà thơ gửi gắm qua hai dòng thơ đầu tiên là gì?

 trời biển lộng năm châu

Nơi nào đòn gánh dãi dầu đưa ta

1 bình luận về “Thông điệp của nhà thơ gửi gắm qua hai dòng thơ đầu tiên là gì? trời biển lộng năm châu Nơi nào đòn gánh dã”

 1. Mây trời biện rộng năm châu
  Nơi nào đòn gánh dãi dầu đưa ta
  Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua 2 câu thơ trên là: Bài thơ kết mà lại mở, tạo ra được những liên tưởng lớn lao, to đẹp.
  Thơ viết về cái nhỏ nhất: chiếc đòn gánh! Nhưng nói được cái lớn nhất: Ý chí và tinh thần yêu nước! Thơ là thế và hay cũng vì thế. Nhiều khi ta nói cái rất lớn, nhưng non tay, bài thơ nhỏ bé đi và có khi yểu mệnh. Lê Minh Tý chọn cái đề tài nhỏ bé, bình dị thôi, nhưng ông đã thành công, đưa đến cho thơ một tầm vóc lớn, tư tưởng lớn.
  #chucbanhoctot!
  #beiunekk

  Trả lời

Viết một bình luận