Tìm những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn trước và sau khi trêu chị Cốc

Tìm những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn trước và sau khi trêu chị Cốc

1 bình luận về “Tìm những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn trước và sau khi trêu chị Cốc”

 1. -Những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn trước khi trêu chị Cốc là:
  +Cất giọng véo von trêu chị Cốc.
  -Những chi tiết thể hiện hành động của Dế Mèn sau khi trêu chị Cốc là:
  +Núp vào trong hang.
  +Khi chị Cốc đi mới dám chui ra ngoài.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới