Trước khi qua đời Dế Choắt dã chăn chối với Dế Mèn điều gì? Hãy viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) trình bày suy nghĩ của em về

Trước khi qua đời Dế Choắt dã chăn chối với Dế Mèn điều gì? Hãy viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) trình bày suy nghĩ của em về lời dặn dò đó của Dế Choắt

2 bình luận về “Trước khi qua đời Dế Choắt dã chăn chối với Dế Mèn điều gì? Hãy viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) trình bày suy nghĩ của em về”

 1. Trước khi qua đời Dế Choắt dã chăn chối với Dế Mèn điều gì? 
  – Khi đang hấp hối dế Choắt chỉ kịp nhìn Dế Mèn và trăng trối rằng: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào mình…”
  Hãy viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) trình bày suy nghĩ của em về lời dặn dò đó của Dế Choắt
   Lời căn dặn của Dế Choắt khi nói ra lúc bình thường thì dễ mèn có lẽ chẳng hề quan tâm, lay động gì nhưng ở trường hợp này là do cái tính ngông cuồng của dế mèn mà dễ choắt phải bỏ mạng. Hơn nữa dễ choắt lại vô cùng khoan dung, không trách mắng mà lại chỉ khuyên dặn dễ mèn rồi ra đi, làm cho từng lời lẽ của dễ choắt hằn sâu vào tâm trí dễ mèn, mèn ân hận vô cùng bởi hàng động ngịch dại của mình đã giết chết người bạn vô tội. Đây không chỉ là bài học đường đời đầu tiên của dễ mèn mà qua đó tác giả cũng muốn nhắn nhủ với các độc giả bài học quý giá đó: “có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào thân”!
  cuyu

  Trả lời
 2.   Sau khi qua đời Để Choắt đã dặn Dế Mèn:” Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ thì sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy!”. Dế Choắt thì tuy gầy gò, ốm yếu nhưng rất khiêm tốn và hiền lành còn Dế Mèn thì hung hăng, kiêu ngạo nên bầy trò trêu chị Cốc gây ra cái chết cho Dế Choắt. Cái chết của Dế Choắt sẽ giúp Dế Mèn sống tốt hơn và bỏ thói kiêu căng, ngạo mạn của mình. 
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận