Từ ghép là gi.vi dụ từ ghep

Từ ghép là gi.vi dụ từ ghep

2 bình luận về “Từ ghép là gi.vi dụ từ ghep”

 1. $#Hân$
  – Từ ghép là từ phức mà các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau tạo thành một từ có nghĩa.
  – Có các loại từ ghép như:
  + Từ ghép chính phụ
  + Từ ghép đẳng lập
  + Từ ghép tổng hợp
  + Từ ghép phân loại
  – Ví dụ:
  + Quần áo
  + Cha mẹ

  Trả lời
 2. – Từ ghép là ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau, mỗi tiếng của từ đều có nghĩa
  VD : sách vở, đất nước
  -> Từ ghép có thể được chia thành 2 nhóm chính : 
  + Từ ghép đẳng lập
  + Từ ghép chính phụ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới