Viết 3-5 câu Trình bày cảm nghĩ của em về hai câu thơ Cha cho những bát cơm no Mẹ cho c

Viết 3-5 câu Trình bày cảm nghĩ của em về hai câu thơ

Cha cho những bát cơm no

Mẹ cho câu hát điệu hò lời RuViết một bình luận

Câu hỏi mới