viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài ca dao “Công cha nghĩa mẹ cao vời, Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời v

viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài ca dao “Công cha nghĩa mẹ cao vời,

Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.

Nên người con phải xót xa

Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao”

Viết ko dài và cx k quá ngắn

Nhanh nhất có thể giúp e vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới