viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về chi tiết ngựa sắt phun lửa roi sắt quật vào giặc chết như ngả dạ

viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về chi tiết ngựa sắt phun lửa roi sắt quật vào giặc chết như ngả dạ và những cụm tre quanh đường quật vào giặc tan vỡ

1 bình luận về “viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về chi tiết ngựa sắt phun lửa roi sắt quật vào giặc chết như ngả dạ”

  1. Chi tiết mà ngựa sắt phun ra lửa, roi sắt quật giặc chết như ngả rạ và những cụm tre cạnh đường quật giặc tan vỡ để lại cho đọc giả những ấn tượng sâu sắc. Chi tiết ngựa sắt phun lửa là biểu hiện cho ý chí, sức mạnh, lòng đoàn kết của người dân để đánh bại quân giặc. Thánh Gióng là đại diện cho sức mạnh, ý chí, nghị lực vươn lên và vẻ đẹp của toàn dân. Ngựa sắt dưới sự điều khiển của Thánh Gióng tiêu diệt quân giặc và là đại diện của chính nghĩa. Ngay cả khi roi sắt gãy, Thánh Gióng không chần chừ mà nhổ luôn những cây tre bên đường để tiếp tục chiến đấu. Như vậy, ta có thể thấy nhân dân và đất nước đã đồng hành cùng Gióng trong cuộc kháng chiến chống lại quân giặc. Đó là hình ảnh đẹp đẽ  và mang lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng của đọc giả.  

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới