Viết đoạn văn ngắn thể hiện cảm xúc về bài ca dao :” Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương

Viết đoạn văn ngắn thể hiện cảm xúc về bài ca dao :” Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương

Mịt mờ khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây HồViết một bình luận

Câu hỏi mới