qua bài sự tích hoa cúc trắng em cố nhận xép gì về sự hóa thân của Đức Phật thành bông hoa cúc trắng trong tác phẩm

qua bài sự tích hoa cúc trắng em cố nhận xép gì về sự hóa thân của Đức Phật thành bông hoa cúc trắng trong tác phẩm

2 bình luận về “qua bài sự tích hoa cúc trắng em cố nhận xép gì về sự hóa thân của Đức Phật thành bông hoa cúc trắng trong tác phẩm”

  1. – Khi không có người giám sát con người có thể làm trái với việc thiện nên Đức Phật hoá thân thành bông hoa cúc trắng trong tác phẩm để xem xét, đánh giá cô bé qua suy nghĩ, hành động của cô
    -> Nhận xét: Tinh tế, đề cao chữ hiếu bằng cái tâm

    Trả lời
  2. – Khi không có người giám sát con người có thể làm trái với việc thiện nên vì vậy Đức Phật đã hóa thân thành hoa cúc trắng như trên tác phẩm để đánh giá cô bé qua suy nghĩ và cử chỉ của cô bé
    => Nhận xét: Cô bé hiếu thảo luôn kính trọng và yêu thương cha mẹ của mình, đề cao chữ hiếu, nghĩa vụ phụ dưỡng cha mẹ

    Trả lời

Viết một bình luận