Quê hương là một tiếng ve Lời ru của mẹ trưa hè à ơi 2 câu thơ trên dùng biện pháp tu từ nào

Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
2 câu thơ trên dùng biện pháp tu từ nàoViết một bình luận

Câu hỏi mới