Quê hương là tiếng sáo diều Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê Quê hương là phiên chợ quê Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa

Quê hương là tiếng sáo diều
Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê
Quê hương là phiên chợ quê
Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa
Quê hương là một tiếng gà
Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng
Quê hương là cánh đồng vàng
Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều
a) xác định phương pháp biểu đạt chính ,thể thơ , cách gieo vần
b) qua đoạn trích tác giả đã thể hiện thái độ, tình cảm gì đối với quê hương, đất nước
c)xác định các biện pháp tu từ và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trênViết một bình luận

Câu hỏi mới