Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ Xem cầu thê húc, xem chùa ngọc sơn Đài nghiên, tháp bút chưa mòn Hỏi ai gây dựng nên non nước này? C

Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ
Xem cầu thê húc, xem chùa ngọc sơn
Đài nghiên, tháp bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?
Ca dao trên gửi gắm thông điệp gìViết một bình luận

Câu hỏi mới