rừng mơ ôm lấy núi mây trắng đọng thành hoa gió chiều đông gờn gợn Hương bay gần bay xa Hãy tìm biện ph

rừng mơ ôm lấy núi
mây trắng đọng thành hoa
gió chiều đông gờn gợn
Hương bay gần bay xa
Hãy tìm biện pháp nghệ thuật của bốn câu thơ trên được tác giả sử dụng để miêu tả rùng mơ

1 bình luận về “rừng mơ ôm lấy núi mây trắng đọng thành hoa gió chiều đông gờn gợn Hương bay gần bay xa Hãy tìm biện ph”

 1. Rừng mơ ôm lấy núi
  Mây trắng đọng thành hoa
  Gió chiều đông gờn gợn
  Hương bay gần bay xa…
  -Biện pháp nghệ thuật:
  +Nhân hóa( Rừng mơ ôm lấy núi) -> Dùng từ ngữ chỉ hoạt động, tính chất con người để chỉ sự vật, sự việc( ôm)
  +Phép đối( gần>< xa)
  +Liệt kê( rừng mơ, mây trắng, gió chiều,…)
  => Tác dụng: khắc họa bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, giàu sức sống và gần gũi. Đồng thời thể hiện tình cảm, sự gắn bó của tác giả với rừng mơ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới