Sưu tầm 5 từ đồng âm và 5 từ đa nghĩa

Sưu tầm 5 từ đồng âm và 5 từ đa nghĩa

2 bình luận về “Sưu tầm 5 từ đồng âm và 5 từ đa nghĩa”

 1. – Từ đồng âm:
  *** tôi đi mua rau .
  *** Con ruồi đậu vào mâm xôi đậu.
  *** Em bị cốc đầu vì làm vỡ cái cốc.
  *** Ông khách cười khanh khách.
  *** Con ngựa đá, đá con ngụa đồng.
  – Từ đa nghĩa:
  *** Tôi đi rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp.
  Anh ấy ra đi mà không kịp nói lời trăng trối
  *** Tôi bị mất ví tiền
  Bà tôi đã mất.
  *** Tôi ăn cơm rang.
  Cô ấy ăn ảnh quá.
  *** Bức tượng bằng bạc.
  Tóc bà đã bạc.
  *** Bún chả ngon.
  Cái này chả ngon.
  $#Sano$

  Trả lời
 2. Sưu tầm 5 từ đồng âm và 5 từ đa nghĩa?
  – 5 từ đồng âm:
  + Thu.
  + Cao.
  + Ba.
  + Tranh.
  + Sang.
  *Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì tới nhau.
  – 5 từ đa nghĩa:
  + Ăn.
  + Nhà trắng.
  + Lá.
  + Đi.
  + Nhà.
  *Từ đa nghĩa (hay từ nhiều nghĩa) là những từ có một số nghĩa biểu thị những đặc điểm, thuộc tính khác nhau của một đối tượng. Hiện tượng nhiều nghĩa được quan sát thấy ở hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới