suy nghĩ của em về nhân vật thánh gióng Dàn ý: -giới thiệu về nhân vật -ấn tượng của mình về nhân vật -hoàn cảnh của nhân vậ

suy nghĩ của em về nhân vật thánh gióng
Dàn ý:
-giới thiệu về nhân vật
-ấn tượng của mình về nhân vật
-hoàn cảnh của nhân vật
-phẩm chất,tính cách của nhân vật
-cảm xúc của mình

1 bình luận về “suy nghĩ của em về nhân vật thánh gióng Dàn ý: -giới thiệu về nhân vật -ấn tượng của mình về nhân vật -hoàn cảnh của nhân vậ”

 1. I. Mở bài
  Thời gian và không gian xảy ra câu chuyện: Đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng.
  II. Thân bài
  1. Gốc tích lạ lùng của Thánh Gióng
  – Hai ông bà đã già, chưa có con.
  – Bà lão giẫm lên một dấu chân khổng lồ, về nhà thụ thai.
  – Mười hai tháng sau bà sinh một đứa con trai.
  – Khi ba tuổi chú bé vẫn chưa biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi.
  2. Thánh Gióng nói được và lớn nhanh như thổi
  – Giặc Ân xâm lược, thế giặc mạnh, vua cho sứ giả đi tìm người tài.
  – Chú bé bỗng nhiên nói được, nhờ mẹ mời sứ giả. Nói với sứ giả đúc ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt.
  – Chú bé lớn nhanh như thổi, ăn không đủ no. Dân làng góp thóc gạo nuôi chú.
  3. Thánh Gióng đánh giặc và bay về trời
  – Giặc đến chân núi Trâu. Sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến.
  – Chú bé vươn vai thành tráng sĩ khổng lồ, vỗ vào mông ngựa, ngựa hí vang. Tráng sĩ mặc giáp, cầm roi, cưỡi ngựa ra trận.
  – Ngựa xông vào giặc; tráng sĩ cầm roi đánh giặc, ngựa sắt phun lửa thiêu giặc. Giặc chết như rạ.
  – Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ tre đánh giặc.
  – Đuổi giặc đến chân núi Sóc, tráng sĩ lên núi, cởi áo để lại cùng ngựa bay lên trời.
  – Vua phong tráng sĩ là Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ.
  III. Kết bài
  Hiện nay ở làng Phù Đổng vẫn còn đền thờ Thánh Gióng, những bụi tre đằng ngà, những hồ ao liên tiếp lưu giữ dấu chân ngựa của Thánh Gióng đi qua.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới