Tác dụng của trạng ngữ trong câu : Ban đêm, Tích Chu ngủ thì bà thức quạt. từ ” yêu thương ” trong câu :từ đấy , Tích Chu hết

Tác dụng của trạng ngữ trong câu : Ban đêm, Tích Chu ngủ thì bà thức quạt.
từ ” yêu thương ” trong câu :từ đấy , Tích Chu hết lòng yêu tương chăm sóc bà .” thuộc từ loại nào
câu chuyện Tích chu được kể bằng lời của ai???Viết một bình luận

Câu hỏi mới