Tạo 1 cụm danh từ :của danh từ bông hoa,ghế đá Và đặt 1câu

Tạo 1 cụm danh từ :của danh từ bông hoa,ghế đá
Và đặt 1câu

2 bình luận về “Tạo 1 cụm danh từ :của danh từ bông hoa,ghế đá Và đặt 1câu”

 1. Cụm danh từ
  Bông hoa thật đẹp,  ghế đá màu trắng
  Đặt câu
  Những bông hoa kia thật đẹp
  Những ghế đá màu trắng rất mới

  Trả lời
 2. +Những bông hoa rực rỡ
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{Những}&\text{bông hoa}&\text{rực rỡ }\\\hline \end{array}
  +Một chiếc ghế đá vững chắc
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{Một}&\text{chiếc ghế đá }&\text{vững chắc }\\\hline \end{array}
  ** Đặt câu: Những bông hoa rực rỡ đang khoe sắc thắm trong ánh nắng ban mai.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới