thế nào là câu đơn ,câu ghép,mỗi câu đặt một câu đặt một câu và phân tích cấu tạo

thế nào là câu đơn ,câu ghép,mỗi câu đặt một câu đặt một câu và phân tích cấu tạo

2 bình luận về “thế nào là câu đơn ,câu ghép,mỗi câu đặt một câu đặt một câu và phân tích cấu tạo”

 1. -Câu đơn là:câu do 1 cụm chủ ngữ và vị ngữ tạo thành.Nếu có 2 vế câu thì hai vế bao chứa nhau.
  VD:Mẹ em là cô giáo
  -Câu ghép là:câu do nhiều vế câu ghép lại với nhau.Các vế câu không bao chứa nhau.
  VD:Vì trời mưa to,nên em không đi học được.

  Trả lời
 2. #tn
  * Thế nào là câu đơn?
  → Câu đơn là câu gồm một chủ ngữ và vị ngữ.
  * Thế nào là câu ghép?
  → Câu ghép là câu có nhiều vế câu ghép lại.Thường có cấu tạo giống câu đơn ( gồm đầy đủ bộ phận cn – vn ) nhưng thường có hai bộ phận cn – vn trở lên, thể hiện một mối quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác.
  Đặt câu :
  * Câu ghép :
  Đêm/ buông xuống, //cả làng em/ chìm vào giấc ngủ.
  – CN1 : Đêm
  – VN1 : Buông xuống
  – CN2 : Cả làng em
  – VN2 : Chìm vào giấc ngủ.
  * Câu đơn :
  Lan/ là học sinh giỏi.
  – CN : Lan
  – VN : Là học sinh giỏi.

  Trả lời

Viết một bình luận