thế nào là so sánh? Có mấy kiểu so sánh? Tác dụng của so sánh

thế nào là so sánh? Có mấy kiểu so sánh? Tác dụng của so sánhViết một bình luận

Câu hỏi mới