Theo em, câu nói sau có ý nghĩa gì? Các thầy giáo bố còn nói có cả một Ban-dắc ở trong bố nữa kìa.(văn bản:Bài tập làm văn)

Theo em, câu nói sau có ý nghĩa gì?
Các thầy giáo bố còn nói có cả một Ban-dắc ở trong bố nữa kìa.(văn bản:Bài tập làm văn)

1 bình luận về “Theo em, câu nói sau có ý nghĩa gì? Các thầy giáo bố còn nói có cả một Ban-dắc ở trong bố nữa kìa.(văn bản:Bài tập làm văn)”

  1. Ý nghĩa của câu nói “Các thầy giáo bố còn nói có cả một Ban-dắc ở trong bố nữa kìa” :
    + Nhằm làm người con tự hào và tin tưởng rằng bố sẽ làm được cho con bài tập làm văn mà con được giao.
    + Khoe khoang về tài năng, khiếu viết văn như là Ban-dắc (Honoré de Balzac, 1799 -1850 là một nhà văn Pháp) của người bố và thể hiện sự hãnh diện của bố trước tài năng của mình

    Trả lời

Viết một bình luận