Theo em có thể thay thế các từ mượn trong những câu ở bài tập 4 bằng các từ thuần Việt không ?Vì sao?

Theo em có thể thay thế các từ mượn trong những câu ở bài tập 4 bằng các từ thuần Việt không ?Vì sao?

2 bình luận về “Theo em có thể thay thế các từ mượn trong những câu ở bài tập 4 bằng các từ thuần Việt không ?Vì sao?”

  1. – Không thể thay thế các từ mượn trong những câu ở bài tập 4 bằng các từ gốc Việt vì trong ngôn ngữ tiếng Việt gốc ko có các từ ngữ phù hợp để diễn tả những đối tượng trên

    Trả lời
  2. #”B”
    – Theo em không thể thay thế các từ mượn trên bằng từ gốc Việt vì sở dĩ ngôn ngữ gốc Việt không đủ vốn từ vựng nên ta mới phải đi mượn từ. Nên những từ trên không thể thay thế vì không có từ vựng nào có thể định nghĩa khái niệm trên các ví dụ trên. Đây cũng là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới