Theo em truyện “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh” gửi gắm thông điệp gì? (Trình bày ý nghĩa thông điệp trong khoảng 4-5 câu văn, đoạn văn

Theo em truyện “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh” gửi gắm thông điệp gì? (Trình bày ý nghĩa thông điệp trong khoảng 4-5 câu văn, đoạn văn có sử dụng 1 từ ghép, 1 từ láy gạch chân chú thích)Viết một bình luận

Câu hỏi mới