Tìm 5 câu ca dao có sử dụng phép nhân hóa

Tìm 5 câu ca dao có sử dụng phép nhân hóa

2 bình luận về “Tìm 5 câu ca dao có sử dụng phép nhân hóa”

 1. 1. Trâu ơi ta bảo trâu này,
  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
  2. Núi cao chi lắm núi ơi,
  Núi che mặt trời chẳng thấy người thương.
  3. Núi cao bởi có đất bồi, 
  Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ?
  4. Muôn dòng sông đổ biển sâu
  Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn.
  5.
  Khăn thương nhớ ai
  Khăn rơi xuống đất
  Khăn thương nhớ ai
  Khăn vắt lên vai
  Khăn thương nhớ ai
  Khăn chùi nước mắt…
  #mmanh127

  Trả lời
 2. +núi cao bởi có đất bồi
  núi chê dất thấp núi ngồi ở đâu
  + trâu ơi ta bảo trâu này
  trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
  + muôn dòng sông đổ biển sâu
  biển chê sông nhỏ biển đâu hỡi còn
  + núi cao chi lắm núi ơi
  núi che mặt trời chẳng thấy người thương
  + sáng đi bóng hãy còn dài
  trưa về bóng đã nghe ai bóng tròn
  #PhuongLinh011 #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới