. Tìm biện pháp tu từ và nêu tác dụng: 2. Mặt trời xuống biển như hồn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa.

. Tìm biện pháp tu từ và nêu tác dụng: 2. Mặt trời xuống biển như hồn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa.

2 bình luận về “. Tìm biện pháp tu từ và nêu tác dụng: 2. Mặt trời xuống biển như hồn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa.”

 1. Mặt trời xuống biển như hòn lửa 
  – Biện pháp tu từ: so sánh:
  – Đối tượng so sánh: Mặt trời
  – Giải thích: Nghĩa là mặt trời đang lặn, báo hiệu trời sắp tối
  -> Tác dụng: Tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu thơ
  Sóng đánh cày then đêm sập cửa
  – Biện pháp tu từ: Nhân hóa
  – Đối tượng nhân hóa: sóng
  – Nhân hóa sóng ập vào có hành động như con người
  -> Tác dụng: Hình ảnh sinh động hơn, cụ thể hơn
  => Tăng phần sinh động, gợi lên khung cảnh chuyển về đêm

  Trả lời
 2. Mặt trời xuống biển như hòn lửa
  Sóng đã cài then đêm sập cửa.
  _________________________________________
  => Biện pháp tu từ : So sánh (như)
  => So sánh giữa mặt trời với hòn lửa càng làm tô thêm sắc đỏ của mặt trời đang dần dần buông xuống
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Biện pháp tu từ : Nhân hóa
  => Gán cho sự vật những hành động của con người :  sóng thì  “cài then”, đêm thì  “sập cửa” gợi cảm giác vũ trụ như một ngôi nhà lớn, với màn đêm buông xuống là tấm cửa khổng lồ và những gợn sóng là then cài cửa

  Trả lời

Viết một bình luận