Tìm các thành ngữ được cấu tạo gồm 2 vế tương ứng với nhau.

Tìm các thành ngữ được cấu tạo gồm 2 vế tương ứng với nhau.

1 bình luận về “Tìm các thành ngữ được cấu tạo gồm 2 vế tương ứng với nhau.”

 1. Một số thành ngữ được cấu tạo gồm 2 vế tương ứng với nhau
  -> Là:
  + Cá chậu chim lồng
  + Bể cạn non mòn
  + Chín người mười ý
  + Hồn lạc phách bay
  + Quýt làm cam chịu
  + ba chìm bảy nổi
  + Bèo dạt mây trôi
  + Chia ngọt sẻ bùi
  + Có mới nới cũ
  + Lên thác xuống ghềnh
  + Chân cứng đá mềm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới