Tìm các tính từ xuất hiện trong đoạn văn sau :”Dương Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,các bắp thịt cuồn cuộn ,hai hàm r

Tìm các tính từ xuất hiện trong đoạn văn sau :”Dương Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,các bắp thịt cuồn cuộn ,hai hàm răng cắn chặt , quai hàm bạnh ra cặp mắt lửa ghì trên ngọn sào giống nha một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ .Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà ,nói năng nhỏ nhẹ tính nết nhu mì ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ” giúp em với ạ em cảm ơn

1 bình luận về “Tìm các tính từ xuất hiện trong đoạn văn sau :”Dương Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,các bắp thịt cuồn cuộn ,hai hàm r”

 1. * Dương Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,các bắp thịt cuồn cuộn ,hai hàm răng cắn chặt , quai hàm bạnh ra cặp mắt lửa ghì trên ngọn sào giống nha một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ .Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà ,nói năng nhỏ nhẹ tính nết nhu mì ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ.
  – Các tính từ : cuồn cuộn, bạnh ra, oai linh, hùng vĩ, nhỏ nhẹ, nhu mì. (_đã in đậm trên đoạn văn_)
  *** Giải thích (xem thêm);
  + Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái,… 
  color{red}{@Cá}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới