Tìm câu ghép trong đoạn văn trên khi tôi sắp học hết lớp 1 mẹ ốm một trận rất nặng phải vào bệnh viện tôi cứ lẽo đẽo vào chơ

Tìm câu ghép trong đoạn văn trên khi tôi sắp học hết lớp 1 mẹ ốm một trận rất nặng phải vào bệnh viện tôi cứ lẽo đẽo vào chơi với mẹ …. Tôi tự đi

1 bình luận về “Tìm câu ghép trong đoạn văn trên khi tôi sắp học hết lớp 1 mẹ ốm một trận rất nặng phải vào bệnh viện tôi cứ lẽo đẽo vào chơ”

  1. Câu ghép: 
    – Khi tôi// sắp học hết lớp Một thì mẹ// ốm một trận rất nặng phải vào bệnh viện.
    – Tôi// cứ lèo nhèo đòi vào chơi với mẹ nhưng bố// kiên quyết không cho.
    – Đã thế, tôi //mặc kệ hết, bố //không cho tôi vào thăm thì tôi tự đi !

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới