tìm tính từ, cụm tính từ, động từ,cụm động từ trong bài thơ sau: ao thu lạnh lẽo nước trong veo một c

tìm tính từ, cụm tính từ, động từ,cụm động từ trong bài thơ sau:
ao thu lạnh lẽo nước trong veo
một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
song biếc theo làn hơn gợn tí
lá vàng trước gió khẽ đưa vào
tựa gối ôm cần lâu chẳng đượcViết một bình luận

Câu hỏi mới