Tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ trong câu ;Một hôm, vừa đói vừa mệt cậu thiếp đi bên dòng suối

Tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ trong câu ;Một hôm, vừa đói vừa mệt cậu thiếp đi bên dòng suốiViết một bình luận

Câu hỏi mới