Tình yêu quê hương là tình cảm yêu mến và gắn bó sâu sắc, đối với em tình yêu quê hương còn là…………….. Viết tiếp câ

Tình yêu quê hương là tình cảm yêu mến và gắn bó sâu sắc, đối với em tình yêu quê hương còn là……………..
Viết tiếp câu văn sau , sao cho nêu được tình cảm của em đối với quê hươngViết một bình luận

Câu hỏi mới