Trả qua nhiều thăng trầm lịch sử, Hà Nội từ 1 vùng đất nhỏ bé trở thành trung tâm chính trị xã hội của đất nước.Em hãy viết 1

Trả qua nhiều thăng trầm lịch sử, Hà Nội từ 1 vùng đất nhỏ bé trở thành trung tâm chính trị xã hội của đất nước.Em hãy viết 1 đoạ văn khoảng 5 câu để bày tỏ lòng tự hào của em về mảnh đất thanh long rồng thiên này

1 bình luận về “Trả qua nhiều thăng trầm lịch sử, Hà Nội từ 1 vùng đất nhỏ bé trở thành trung tâm chính trị xã hội của đất nước.Em hãy viết 1”

  1. em rất tự hào về Hà Nội về một thời chống giặc ngoại xâm . lương thực thiếu thốn nhưng vẫn quyết tâm chống giặc .        chìm trong biển lửa lại vùng đứng lên 
                                              đạp quân thù xuống đất đen
                                      súng gươm vút bỏ lại hiền như xưa
    nói về quyết tâm chống giặc không sợ kẻ thù . lại từ một vùng đất nhỏ bé trở thành trung tâm của đất nước.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới