” Trên đường hành quân xa Dừng chân bên xóm nhỏ Tiếng gà ai nhảy ổ “Cục….cục tác cục ta” Nghe xao động nắng trưa Nghe bàn c

” Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ
“Cục….cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ”
xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên.Viết một bình luận

Câu hỏi mới