trog trận chiến ST và TT hãy nêu rõ hành động của ST và TT. kết quả của cuộc chiến là j giúp mik vs mik đag cần gấ

trog trận chiến ST và TT hãy nêu rõ hành động của ST và TT. kết quả của cuộc chiến là j
giúp mik vs mik đag cần gấpViết một bình luận