Trong bài chùm ca dao về quê hương đất nước , bài ca dao số 2 giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất xứ Lạng qua những hình ảnh nào?

Trong bài chùm ca dao về quê hương đất nước , bài ca dao số 2 giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất xứ Lạng qua những hình ảnh nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới