trong cuộc sống, có trải nghiệm đem lại cho em niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc có trải nghiệm để lại trong em nỗi buồn, nỗ

trong cuộc sống, có trải nghiệm đem lại cho em niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc có trải nghiệm để lại trong em nỗi buồn, nỗi sợ hãi và sự nuối tiếc,.. nhưng dù thế nào, từ những trải nghiệm đó, em cũng tự rút ra những bài học để trưởng thành hơn. hãy kể lại một trải nghiệm trở thành kỉ niệm sâu sắc nhất của em bằng một bài văn khoảng 1 trang giấy
Giúp mình với mọi người ơi T^TViết một bình luận

Câu hỏi mới