Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tan

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Câu 2. Trong bài ca dao, hình ảnh của loại hoa nào được nhắc đến? Đặc điểm màu sắc của loài hoa đó, được nhấn mạnh bởi những gam màu nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới