Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Câu 3. Môi trường sống của loài hoa được tác giả dân gian nhắc tới ở đâu? Hình ảnh môi trường sống đó gợi cho em điều gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới