Trong đoạn văn (1) đồng tháp mười mùa nước nổi tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ chủ yếu nào

Trong đoạn văn (1) đồng tháp mười mùa nước nổi tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ chủ yếu nàoViết một bình luận

Câu hỏi mới