trong dòn thơ “đám dưa trổ nụ,đám cà trổ bông” có mấy cụm động từ

trong dòn thơ “đám dưa trổ nụ,đám cà trổ bông” có mấy cụm động từViết một bình luận

Câu hỏi mới