Trong hai dòng thơ cuối,những tiếng nào đc gieo vần vs nhau: Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời A.T

Trong hai dòng thơ cuối,những tiếng nào đc gieo vần vs nhau:
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
A.Tròn-đời
B.Tròn-con
C.Tròn-con-đời
D.Con-tròn-đờiViết một bình luận

Câu hỏi mới