Trong khổ thơ sau , vần được gieo như thế nào ? ”Trăng ơi… từ đâu đến? Hay từ đường hành quân Trăng soi chú bộ đội Và soi

Trong khổ thơ sau , vần được gieo như thế nào ?
”Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân.”Viết một bình luận

Câu hỏi mới