trong văn bản Tiếng Hát Mùa Gặt em hãy giải giải thích nghĩa của từ đồng trong câu thơ thứ nhất và nghĩa của từ đồng trong câ

trong văn bản Tiếng Hát Mùa Gặt em hãy giải giải thích nghĩa của từ đồng trong câu thơ thứ nhất và nghĩa của từ đồng trong câu thơ cuối từ việc giải thích nghĩa hãy cho biết trong trường hợp này đồng là từ đồng âm hay là từ đa nghĩa Vì sao

2 bình luận về “trong văn bản Tiếng Hát Mùa Gặt em hãy giải giải thích nghĩa của từ đồng trong câu thơ thứ nhất và nghĩa của từ đồng trong câ”

 1. overlineunderline{Andrew}
  $#Đại học Thanh Hoa – Bắc Kinh – Trung Quốc$ 
  $#Đại học Bắc Đại – Bắc Kinh – Trung Quốc$
   @ Thuộc từ đồng âm 
   @ Giải thích:
       ***) Từ “đồng” trong câu thơ thứ nhất “Đồng chiêm phả nắng lên không” -> Đồng ở đây ý chỉ một mảnh đất của người nông dân
       ***) Từ “đồng” trong câu thơ cuối “Công một nén, của một đồng là đây” -> Đồng ở đây ý chỉ đơn vị tiền 
  $#Chen Xi Da$
  $#Bắc Kinh – Trùng Khánh – Thượng Hải$

  Trả lời
 2. +Từ “đồng” trong câu thơ”Đồng chiêm phả nắng lên không”  chỉ khoảng đất con người dùng để trồng trọt, canh tác và sản xuất lương thực,…
  +Từ “đồng” trong câu thơ” Công một nén, của một đồng là đây” chỉ đơn vị tiền tệ, được dùng để trao đổi hàng hóa, mua, bán sản phẩm.
  =>Hai từ trên là từ đồng âm.

  Trả lời

Viết một bình luận