từ “âm thầm” xét về cấu tạo là từ gì? Em hãy chỉ ra hiệu quả của việc sử dụng từ này trong câu thơ Bài “Nhà ko có bố”

từ “âm thầm” xét về cấu tạo là từ gì? Em hãy chỉ ra hiệu quả của việc sử dụng từ này trong câu thơ
Bài “Nhà ko có bố”

2 bình luận về “từ “âm thầm” xét về cấu tạo là từ gì? Em hãy chỉ ra hiệu quả của việc sử dụng từ này trong câu thơ Bài “Nhà ko có bố””

 1. – Từ ” âm thầm” xét theo cấu tạo là từ láy 
  – Hiệu quả của từ “âm thầm” khi dùng trong bài thơ “Nhà không có bố” 
  “Đậy che mái dột, âm thầm mẹ con”
  => Khi nhà không có bố mọi việc đã trở nên vất vả và khó khăn hơn . Tác giả đã sử dụng từ âm thầm để nhấm mạnh rằng người mẹ và con đã phải chịu đựng biết bao điều khi không có bố . Lặng lẽ và không tỏ ra sự đau thương bên ngoài . Từ đó thấy được sự đau buồn , mất mát khi nhà không có bố cũng như sự cực khổ mà mẹ và con đã chịu đựng
   

  Trả lời
 2. Từ “âm thầm” xét theo cấu tạo là từ láy
  -> Láy âm “âm”
  Câu thơ: “Đậy che mái dột, âm thầm mẹ con”
  Tác dụng: Cho thấy sự hiu quạnh, thiếu vắng trụ cột gia đình và sự chịu đựng, gian lao mà mẹ con ở nhà phải trải qua khi không có bố.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới