từ đồng âm với bò tìm từ đồng âm với bò (ít nhất 4 câu)

từ đồng âm với bò tìm từ đồng âm với bò (ít nhất 4 câu)

2 bình luận về “từ đồng âm với bò tìm từ đồng âm với bò (ít nhất 4 câu)”

 1. 4 câu có từ đồng âm với bò:
  +Con kiến lên lưng con .
  +Em bé tập với con đồ chơi.
  +Con đang lên rừng.
  +Con ruồi lên người con bò.
  *Từ đồng âm: Từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác nhau về nghĩa*

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Từ đồng âm với bò tìm từ đồng âm với bò :
  1.Con kiến bò lên đĩa thịt bò
  2.con kiến kia đang bò , con bò đang ăn cỏ. 
  3.con rắn và con bò bò lên núi
  4.Những con bò đang chạy
    Cậu bé ấy đang tập bò. 
  ( Từ đồng âm là từ có cách phát âm giống nhau nhưng khác nhau hoàn toàn về nghĩa) 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận