Từ Hán Việt sứ giả trong câu văn Từ nay, em sẽ là sứ giả của Mùa Xuân có tác dụng gì? A.Tạo sắc thái cổ kính B.Tạo sắc thái t

Từ Hán Việt sứ giả trong câu văn Từ nay, em sẽ là sứ giả của Mùa
Xuân có tác dụng gì?
A.Tạo sắc thái cổ kính
B.Tạo sắc thái trang trọng
C.Tạo sắc thái thân mật
D.Tạo sắc thái gần gũi

2 bình luận về “Từ Hán Việt sứ giả trong câu văn Từ nay, em sẽ là sứ giả của Mùa Xuân có tác dụng gì? A.Tạo sắc thái cổ kính B.Tạo sắc thái t”

 1. Từ Hán Việt sứ giả trong câu văn “Từ nay, em sẽ là sứ giả của Mùa Xuân” có tác dụng gì?
  A.Tạo sắc thái cổ kính
  B.Tạo sắc thái trang trọng
  C.Tạo sắc thái thân mật
  D.Tạo sắc thái gần gũi.
  => Chọn B
  **Giải thích:
  -Từ Hán -Việt: sứ giả( dùng để chỉ những người đi giao thiệp với nước khác, là một chức vụ trong bộ máy quan lại thời xưa)
  ->Qua việc sử dụng từ”sử giả” ta cảm nhận được sắc thái trang trọng, thể hiện niềm tự hào, vui sướng của nhân vật “em”.

  Trả lời
 2. overlineunderline{Andrew}
  $#Đại học Thanh Hoa$ 
  $#Đại học Bắc Đại$
   @ Giải đáp:
       => B. Tạo sắc thái trang trọng
   @ Giải thích:
       +) Sứ giả: Ý chỉ những người được nhà vua giao phái đi sang các nước khác để công cán và giao thiệp với các nước đó
       +) Từ “sứ giả” trong câu “Từ nay, em sẽ là sứ giả của Mùa” đã thể hiện rõ đc sự trang trọng và sự vui sướng của nhân vật em
   @ Kết luận:
       => B. đúng
  $#Zhu Zhi Xin$
  $#Bắc Kinh – Trùng Khánh – Thượng Hải$

  Trả lời

Viết một bình luận