Từ nào là sau đây là từ mượn: A. cá nhân B. to lớn C. kiệt xuất D.nuôi dưỡng

Từ nào là sau đây là từ mượn:
A. cá nhân
B. to lớn
C. kiệt xuất
D.nuôi dưỡngViết một bình luận

Câu hỏi mới