ưu điểm hạn chế của em trong kĩ năng nói nghe và giải pháp?

ưu điểm hạn chế của em trong kĩ năng nói nghe và giải pháp?

1 bình luận về “ưu điểm hạn chế của em trong kĩ năng nói nghe và giải pháp?”

  1. Ưu điểm trong kĩ năng nói của em là em không bị ngọng,không bị vấp từ.Về kĩ năng nghe thì em nghe rất tốt và dường như không có khuyết điểm. Nhưng hạn chế về 2 kĩ năng đọc của em là còn ấp úng và chưa được to,rõ ràng.Giải pháp tốt nhất là em thường xuyên đọc và luyện giọng ở nhà để đứng trước đám đông không bị ngại và ấp úng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới